Novinky
 Produkty
 Služby
 O firmě
 Home

E-THERM a.s.


Z historie společnosti

Společnost E-therm a.s. (původně E-therm s.r.o.) vznikla v roce 1992 jako pokračování aktivit v oblasti řízení procesů, zahájených spoluprací s britskou firmou Eurotherm roku 1984. Původní orientace na regulaci spojitých dějů s vysokou náročností na stabilitu a reprodukovatelnost byla postupem času rozšířena i o řízení dávkových a kusových výrob, což umožnilo úspěšně splnit zakázky automatizace i složitých průmyslových celků.
V roce 1992 společnost E-therm převzala výhradní zastoupení firmy Eurotherm pro ČR a SR, v roce 1993 výhradní zastoupení britské firmy LAND Infrared pro ČR a SR a švédské firmy INOR pro ČR a SR.
V roce 2000 převzala společnost E-therm výhradní zastoupení italského výrobce měřicí a regulační techniky ERO-Electronic, dceřinné společnosti britského Eurothermu.
K 28.2.2001 se E-therm transformoval na akciovou společnost. Důvodem této změny byly především rozšiřující se aktivity firmy.
V průběhu roku 2001 zahájila společnost E-therm spolupráci s LAND Combustion (druhou divizí společnosti LAND Instruments), která dodává především zařízení pro analýzu plynů a řízení efektivity spalování
V roce 2004 zahájila firma spolupráci se společností Eurolec z Irska, která dodává jednoduchá zařízení pro měření teploty a tlaku.

 

Činnost společnosti

Činnost společnosti E-THERM a.s. se skládá ze dvou základních oblastí:

Prodej zařízení zastupovaných firem, včetně s tím souvisejících služeb (přehled produktů naleznete zde).
Cílem společnosti E-THERM je spokojený zákazník. Aby tohoto cíle bylo dosaženo, mimo jiné:
Příslušní pracovníci jsou pravidelně přímo u výrobců seznamováni s příslušnými zařízeními a absolvují odpovídající školení.
Zákazníci mají možnost se s nabízenými produkty seznámit na veletrzích, nebo prezentacích.
Zákazníkům jsou nabízeny předprodejní konzultace, týkající se nasazení vhodných přístrojů a jejich odpovídajícího osazení a konfigurace.
V případě potřeby je možné příslušné nasazení přístrojů navrhnout, případně odzkoušet se zapůjčeným přístrojem přímo na místě.
Společnost E-THERM je schopna zajistit odbornou montáž a oživení přístrojů, případně řešení "na klíč" (včetně kabeláže, výroby a osazení rozvaděčů, dodávek související polní instrumentace či dodávek a oživení nadřízených systémů).
Společnost zajišťuje odborný záruční i pozáruční servis, v případě zaslání přístrojů na opravu výrobci je možné dohodnout zapůjčení náhradního přístroje.

Realizace zakázek, která je zajišťována samostatným oddělením v rámci společnosti E-THERM s podporou ostatních pracovníků firmy, a v případě potřeby ve spolupráci s externími dodavateli. Bližší informace o realizaci zakázek naleznete zde.

Kontaktní údaje
Poštovní adresa: E-THERM a.s.
Kubišova 1382/38
182 00 Praha 8
CZECH REPUBLIC
Telefonní spojení: Telefon: +420-266 199 711
Fax: +420-266 199 722
Internet: http://www.etherm.cz
etherm(mail)etherm.cz

Obchodní údaje
Registrované       
sídlo:
E-THERM a.s.
Kubišova 1382/38
182 00 Praha 8
Původní registrované sídlo Nad Novou Libní bylo změněno k 12.4.2006
Registrace: Městský soud Praha
oddil B, vložka 7106
IČO: 26437082
DIČ: CZ26437082

 

 


E-THERM a.s., automatizace procesů
výhradní zastoupení firem: Eurotherm, LAND Instruments, INOR, SSD DRIVES, ERO Electronic, Bolder Automation a Eurolec Instruments pro ČR a SR.
Kubišova 1382/38, CZ-182 00 Praha 8, tel.: +420 - 266 199 711, fax: +420 - 266 199 722, e-mail: etherm(mail)etherm.cz, www.etherm.cz